Pravno obvestilo

Spletna stran www.spletni-mojster.si je vzpostavljena z namenom trženja storitev v okviru podjetja SPLETNI MOJSTER. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Podjetje SPLETNI MOJSTER ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh podjetja SPLETNI MOJSTER, so zaščiteno avtorsko delo SPLETNI MOJSTER. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje in javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Z dovoljenjem podjetja SPLETNI MOJSTER so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh SPLETNI MOJSTER, shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995), pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih podjetje SPLETNI MOJSTER, Janja Slinkar s.p. pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani www.spletni-mojster.si, so namenjeni izključno za rabo SPLETNI MOJSTER in jih SPLETNI MOJSTER varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu.

Izdaja računa

SPLETNI MOJSTER, Janja Slinkar s.p. po opravljenem nakupu na e-naslov kupca posreduje račun v PDF formatu.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani www.spletni-mojster.si se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo spletne strani www.spletni-mojster.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tukaj opisane pogoje in da se z njimi strinja.

 

SPLETNI MOJSTER, Janja Slinkar s.p.

Top